Kimono frileux

Kimono frileux

Oil on Canvas
74,8 x 27,6 in (190 x 70 cm)

Contact us